Duke ngarkuar / transportuar

SS- CRC - Loadng - Hxm

SS- CRS - Loadng - Hxm

Duke ngarkuar pllakë çeliku në kontejner & SS - HRC - Duke ngarkuar - HXM & Ss - HRP - Duke u ngarkuar - HXM