Makineri dhe pajisje

Zbatimi i çelikut inox për Makinerinë dhe Pajisjet përfshin fushën më poshtë:
1. Pajisjet petrokimike, pajisjet kimike të ngjyrave, pajisjet kimike farmaceutike, Paketimi i kullave
2. Prodhimi i pajisjeve të transportit, të tilla si treni, linja e tubit të anijes, pjesa e tualetit, kariera, paleta, shkalla
3. Gjenerimi i oksigjenit dhe pajisjet e transportit
4. Pajisjet gjeneruese të energjisë
5. Pajisjet për prodhimin e ushqimit
6. Makineri farmaceutike
7. Trajtimi dhe transporti i ujit
8. Makineri dhe pajisje të tjera, Spacer Unaza Piston, Rondelë Motori, Pjesë Tekstili

Pjesë tekstili

Textile Parts

Paketimi i kullave

Tower packing

Rondelë motori

Engine Gasket

Piston Ring Spacer

Piston Ring Spacer