Vizioni & Vlerat

vision1

Vizioni
Të jesh një kompani udhëheqëse ndërkombëtare e metaleve duke krijuar vlerat më të mira për klientët me kanal profesional, IT, menaxhim dhe shërbim të jashtëzakonshëm ndaj klientit.

Professional

Profesional
Ekipi ynë është i përkushtuar ndaj produkteve, shërbimeve dhe informacioneve të tregut me cilësi të lartë.

Reliable

I besueshëm
Ne kemi marrëdhënie të besueshme me shumicën e mullinjve, fabrikat e përpunimit në Azi dhe e njohim tregun shumë.

Efficient

Efikas
Ne jemi të përkushtuar për të ofruar një zgjidhje totale të produkteve metalike, përpunimit, logjistikës dhe shërbimeve teknike. Jini të njohur dhe të aftë në të gjithë rrjedhën.